Arts-led SAP u Hrvatskoj

Udruga Urbani separe jedan je od partnera na projektu Motivate to Create, koji se financira  kroz program Europske unije Erasmus+. U sklopu projekta istražili smo kako participativni projekti u zajednici, koji donose pozitivne društvene promjene posredstvom umjetnosti, doprinose procesu učenja zajednice.

Motivate to Create

Motivate to Create (M2C) je dvogodišnji Erasmus+ projekt koji istražuje i promovira strukturirano učenje u neformalnom okruženju kroz participativne projekte u zajednici koji donose pozitivne društvene promjene posredstvom umjetnosti. Projekt zajednički provode partneri Rinova Ltd. (UK), MateraHub (IT), Urbani Separe (HR), Regionalna Rozovojova Agentura Senec- Pezinok (SK) i Rosetta Art Centre (UK).

Što smo dosad radili

U studenom i prosincu 2021. godine intevjuirali smo razne stručnjake/inje koji rade kao umjetnici/ce, aktivisti/ice, voditelji/ice zajednica ili profesori/ice s različitim obrazovanjem i radnim iskustvom iz cijele Hrvatske. Obuhvatili smo različite profile kako bi dobili širi pregled participativnih praksi u zajednici koji donose pozitivne društvene promjene posredstvom umjetnosti u Hrvatskoj te koliko se kroz takve projekte pristupa učenju na strukturiran način. Tijekom intervjua bilo je potrebno detaljnije pojasniti termin strukturirani ishodi učenja. Većinom, ispitanici ne smatraju nužnima strukturirane ishode učenja te ne pristupaju učenju strukturirano, odnosno ne planiraju proces učenja. U Hrvatskoj se pojam strukturirani ishodi učenja povezuje s formalnim ili neformalnim obrazovanjem (tečajevi, radionice) radi čega je ispitanicama bilo teško povezati takav proces učenja s njihovom praksom. Ipak došli smo do zaključka da tijekom projekta ponekad dolazi do razmišljanja o samom učenju, ali se to uglavnom događa spontano, nesvjesno i neformalno, bez sustavnog planiranja.

Učimo svjesnije

Upravo je izazov M2C pristupa u hrvatskom kontekstu ukazati na važnost strukturiranih ishoda učenja odnosno na važnost identificiranja već u fazi dizajna projekta ciljeve učenja koje se očekuje da će sudionici projekta postići, kao rezultat određenih aktivnosti. Važnost svjesnih, sustavnih, eksplicitnih ciljeva učenja je u tome što postavlja društveno djelovanje iznad same aktivnosti projekta. Društveno djelovanje je povezano s promjenama ponašanja pojedinca, s kolektivnim odnosima, s institucionalnim promjenama i odnosima između pojedinaca i institucija. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u intervjuima! Kao rezultat uskoro će biti objavljen Metodološki koncept. Pratite nas i dalje!

Ili ovdje upiši što tražiš.
Skip to content