Povezivanje iskustava

Kroz projekt Creative Agora  stvaraju se inovativni materijali za osposobljavanje ‘umjetnika kao edukatora’, u smjeru poticanja uključivog obrazovanja i generalne socijalne inkluzije. Projekt pokušava osmisliti kako podržati i okupiti zajednicu aktivnu na ovom području. Projektni partneri proveli su dva dana u Rijeci (28.i 29.6.), kako bi povezali iskustva iz nacionalnih/lokalnih konzultacija i predložili profil i okvir kompetencija „umjetnika kao edukatora“. 

Prvi projektni rezultat postavlja tehnički okvir i predlaže rješenja za stvaranje digitalnog okruženja/komunikacijskih alata za podupiranje učinkovite zajednice za transnacionalnu razmjenu/prijenos učenja odraslih u zajednici i kulturnim okruženjima izvan formalnog obrazovanja. Usredotočen je na transnacionalni prijenos/razmjenu znanja u specifičnom području obrazovanja odraslih: kreativna primjena participativnih umjetničkih metodologija informalnog/neformalnog učenja. Želite li vidjeti rezultate? Posjetite www.creativeagora.eu nakon ljeta!

 

Ili ovdje upiši što tražiš.