Natječaj za produkciju umjetničkih radova

O natječaju

Udruga Urbani separe raspisuje javni natječaj za produkciju tri umjetnička rada u javnom prostoru, na ti lokaliteta grada Rijeke — Vodovodne ulice, Kružne ulice i Klobučarićevog trga. Natječaj je otvoren do 8. svibnja 2022. (nedjelja u ponoć).

Ukupan natječajni fond iznosi 12.000,00 kn, a dodijelit će se u ukupnom iznosu od 4.000,00 kn za pojedinu lokaciju odnosno umjetnički rad. Utoliko, moguće se baviti pojedinom, odnosno spojem više lokacija.

Cilj natječaja

Cilj natječaja je odabrati umjetnice/ke ili umjetničke kolektive koji djeluju u Rijeci. Oni će kroz lipanj, srpanj i kolovoz, u suradnji s Urbanim separeom i partnerskim organizacijama, istraživati odabrano mjesto i zajednicu, a potom stvarati autorske radove. Radovi će nastajati  participativno, u suradnji sa zajednicom, i kontekstualno, s dubokim razumijevanjem lokaliteta. Očekuje se da će na originalan način ukazati na probleme, potencijale i resurse ovih specifičnih riječkih mjesta.

Na ovaj natječaj ne prijavljuje se idejom, nacrtom ili gotovim radom, već isključivo dobro opisanom motivacijom i metodologijom istraživanja odnosno pristupa radu sa zajednicom. Drugim riječima, odabrane autorice i autori vodit će participativan i istraživački projekt, dok će se sam umjetnički rad definirati, razviti i producirati tijekom vremena provedenog s ljudima i u samom prostoru. Utoliko, i sam medij ostaje slobodan te u obzir dolaze intervencije ili instalacije u javnom prostoru, audiovizualni rad, izvedba te sve druge umjetničke i kulturne forme, izvedive u okviru produkcijskih i financijskih mogućnosti.

Odabrani lokaliteti, Vodovodna i Kružna ulica, kao i Klobučarićev trg, predstavljaju ‘mjesne odbore’ udruge Urbani separe — MO Hartera, MO Kružna i MO Tesla. Jezikom zakona, mjesni odbor je oblik direktnog uključivanja građana u donošenje odluka na lokalnoj razini. U kontekstu natječaja, i programa Urbanog separea, ‘mjesni odbori’ su krovni termin – ideja, narativ i inspiracija kroz koje se osmišljavaju, oblikuju i produciraju dugoročni kulturni i participativni projekti. Oni nastoje otvorenim razgovorima stvarati nove oblike djelovanja, javnim događanjima aktivirati lokalitete, kao i prostornim intervencijama trajno mijenjati izgled i osjećaj mjesta.

Motivacija natječaja upravo je direktno uključivanje u proces rada Urbanog separea, s ciljem jačanja kapaciteta umjetnica/ka koji djeluju u Rijeci za rad sa zajednicom i stvaranja novih mreža suradnji – uključujući povezivanje s velikim brojem udruga, građanskih inicijativa i pojedinaca na svakom od lokaliteta. Postajući dio zajednica u nastajanju, odabrane autorice i autori imat će priliku neposredno koristiti znanje, kao i aktivnosti koje provode Urbani separe i partneri, u svrhu podrške za istraživanje i produkciju vlastitog rada.

Sadržaj prijave

Natječajna prijava sadržana je od motivacijskog pisma ne dužeg od kartice teksta, uz navedene tehničke informacije (ime, prezime, e-mail adresa i telefonski broj prijavitelja_ice) te opisa metodologije istraživanja odnosno pristupa radu sa zajednicom, također ne duže od kartice teksta. S obzirom na participativni i istraživački karakter, na natječaj se ne prijavljuje prijedlogom rada, već isti nastaje vremenom provedenim s ljudima i u samom prostoru. Utoliko, prijava se mora doticati osobne motivacije za rad sa zajednicom, kao i za rad na specifičnom lokalitetu, odnosno više lokaliteta.

Cjelovit tekst natječaja pročitajte ovdje: NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Ili ovdje upiši što tražiš.
Skip to content