Završio je Motivate to Create

U OKC-u Palach u Rijeci održan je seminar Budi susjed, kao dio projekta Motivate2Create na kojem su predstavljeni rezultati projekta, uključujući džepni vodiči online edukacijski program.

Cilj je bio potaknuti razmjenu praksi, razmišljanja i učenja između raznolikih aktera koji čine riječke zajednice, onih koji se aktivno bave jačanjem njihovih resursa, javne uprave vezane za  javni prostor i građansku participaciju (odjel za mjesnu samoupravu Grada Rijeke) te međunarodnih sudionika pozvanih da inspiriraju svojim primjerima dobre prakse. Kroz dvije panel rasprave, radionicu i predavanja, razgovaralo se o raznim načinima jačanja mjesta i zajednica, trenutnom stanju aktivnog građanstva u Rijeci te smjernicama za razvoj.

Više o seminaru pročitaj ovdje.

Ili ovdje upiši što tražiš.
Skip to content